0544 800 76 80 Bizi arayın
info@giresunortodonti.com Mail gönderin
Açık Saatler Pzt - Cmt 10-16

TEDAVİ SÜRECİ

dentist
  • by admin
  • 05 Kasım 2017

Tedavi sürecinde karşılaşılabilecek bazı sorunlar aşağıda sıralanmıştır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için tedavi kurallarına uyulması, randevulara düzenli olarak gelinmesi ve hekimle işbirliği içinde olunması önemlidir.

Genel Sağlık Durumu

Kan, kemik hastalıkları veya hormonal bozukluklar gibi tıbbi problemler ortodontik tedaviyi etkileyebilir. Sağlık durumunuzdaki herhangi bir değişikliğin hekiminize bildirilmesi gereklidir.

Alerjİler

Hastaların ortodontik tedavide kullanılan materyallerin bazılarına alerjisi olabilir. Bu durumda tedavi planında değişiklik yapılması veya tedavinin durdurulması gerekebilir.

DİŞ ÇEKİMİ

Bazı durumlarda ortodontik sorunun tedavi edilebilmesi için daimi dişlerin çekilmesi gerekebilir ve bu rutin bir uygulamadır. Çekimli Ortodontik Tedavi olarak adlandırılan bu yöntemde, hekiminizin tıbbi açıdan uygun gördüğü dişlerin çekilmesi söz konusudur. Diş çekimini takiben oluşan boşluklar, ortodontik tedavi ile kapatılır.

DİŞ VE DİŞ ETİ SAĞLIĞI

Tedaviye başlamadan önce tüm dişler muayene ettirilmeli, varsa çürük dişler tedavi edilmeli, gereken dişlere kanal tedavisi yapılmalıdır.

Tedavi sırasında yeterli fırçalanmayan dişlerde çürük, dişetlerinde ise iltihap, dişeti çekilmesi ve destek kemik kaybı oluşabilir. Ayrıca dişlerde asitli içeceklerin tüketimi ile artan, kalıcı mat beyaz lekeler gelişebilir. Bu problemler ortodontik tedavi görmeyen kişilerde de oluşabilir ama braket takılmış dişlerde daha da artar. Bu nedenle dişlerinizi ana ve ara öğünlerden sonra düzenli olarak fırçalamalısınız. Ağız bakımını en iyi şekilde yapabilmek ve iyi bir ağız hijyenine sahip olabilmek için düzenli olarak diş hekimine gitmelisiniz. Özellikle dişeti sorununuz varsa diş hekimine daha sıklıkla görünmeniz gerekebilir.

Dİşlerİn Bİçİm-Boyut ve Konumları

Dişlerin biçim-boyut-konumlarındaki çeşitlilik, küçük dişler, eksik dişler veya anormal konumlanmış dişler nedeniyle ideal tedavi sonucuna (ör. çekim boşluklarının tamamen kapatılması) ulaşılamayabilir. Başarılı bir sonuç için estetik dolgular, kron-köprü restorasyonları veya periodontal tedavi gibi destek tedaviler gerekebilir.

Kök Boyu Kısalması (Kök Rezorpsİyonu)

Ortodontik tedavi sırasında bazı dişlerin köklerinde kısalma meydana gelebilir. Bu kök rezorpsiyonu olarak bilinir. Genellikle kısalma miktarı azdır ve önemli bir sonuç doğurmaz. Ancak bazen dişlerde sallanmaya neden olabilir. Kimi zaman da hareket etmekte olan dişin etkisiyle komşu dişlerin kök boylarında kısalma oluşabilir. Hangi hastada kök boyu kısalması olacağını tahmin etmek çok güçtür. Düzenli olarak alınan diş filmleriyle köklerin durumu kontrol edilebilir. Şiddetli kök boyu kısalması saptandığında hekim ortodontik tedaviyi durdurabilir.

Ortodontik Tedaviye Bağlı Rahatsızlıklar

Ortodontik aygıtların her uyumlanmasından sonra dişlerde geçici bir hassasiyet gelişebilir. Dişlerdeki metaller ve lastikler geçici yeme-konuşma-yutkunma güçlüğü yaratabilir. Yine bu aygıtlar dişetinde, dudakta, yanakta veya dilde yaralar oluşturabilir. Kimi zaman da braketlerin kopması, tellerin kırılması gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bu sıkıntıları kolayca atlatabilmek için hekimin talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

Tedavi Süresi

Tedavinin tamamlanması için gereken zaman tahmin edilenden fazla olabilir. Hastanın kafalık/enselik veya elastik gibi aygıtların kullanımındaki uyum güçlüğü, kötü ağız hijyeni, sürekli kırılan ortodontik aygıtlar ve kaçırılmış randevular gibi faktörler hem tedavi zamanını uzatabilir hem de tedavi sonucunun niteliğini olumsuz etkileyebilir.

Pekiştirme Aygıtları

Dişlerde, ortodontik tedavinin bitiminden hemen sonra pozisyonlarını değiştirme ve tedavinin başındaki ilk konumuna geri dönme eğilimi söz konusudur. Bu nedenle aktif ortodontik tedavi biter bitmez pasif ortodontik tedavi olan “pekiştirme tedavisi”ne başlanmalıdır. Bu tedavide ya dişlerin iç tarafına sabit olarak bir tel yapıştırılır ya da hastanın takıp çıkarabileceği bir pekiştirme aygıtı kullanılır. Takıp çıkarılabilen aygıtın hekimin talimatlarına uygun olarak kullanılması tedavi sonucunun kalıcılığı açısından çok önemlidir.

Ortodontik tedavinin bitimini takiben ilerleyen dönemlerde de, çeşitli durumlarda dişlerin kapanışı olumsuz olarak etkilenebilir. Bu durumlara örnek olarak dişlerin, çenelerin ve dilin boyutunu belirleyen genetik etkiler; büyüme veya gelişimsel değişimler; ağız solunumu yapılması; dil itimi, parmak emme gibi ağız alışkanlıkların devam etmesi verilebilir. Bunlar ortodontistin kontrolü dışında gelişebilen durumlardır ve ilave tedaviler gerektirebilir.

Çene Cerrahisi; 
Ortodontik soruna eşlik eden şiddetli çene uyumsuzluğu olduğunda, ortodontik tedavi ile birlikte çene cerrahisi (çenelerin cerrahi olarak yeniden uyumlanması) ameliyatı gerekebilir. Bu tedavi seçeneğine karar verirken ortodontist, cerrahi ve anestezi uzmanlarıyla tedavinin ve anestezinin riskleri görüşülmelidir.